honden
Chasse d' abord
 

Uitslagen

Oude uitslagen
NFBC artikel VAN VIERSENHOEVE
keurverslagen jongehondendag 2017rapport keurmeester Corbeau 2017
Nationale d’Elevage 2017nfbc nestverslag jonge honden 2017
clubmatch 18 september 2016nfbc verslag clubmatch 2016 frans
Nationale d’Elevage 2016 nfbc verslag jonge hondendag 2016
clubmatch 13 september 2015 jongehondendag 12 september 2015
clubmatch 13 september 2014 jongehondendag 14 september 2014
Veldwedstrijd Zweet C 22-10-2014 Veldwedstrijd Zweet D 29-10-2014
Nationale d’Elevage 2014
jongehondendag 14 september 2013 clubmatch 15 september 2013
jongehondendag 22 september 2012
clubmatch 23 september 2012
12 september 2012 CAC Zweet B   26 september 2012 CAC Zweet F  
Luide jacht meute op konijn 6 okt 2012


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer 

Fauven highlight

Clubactiviteiten